Category Archives: Cập nhật của Google

Phải làm gì với WordPress SEO! Giải thích dễ hiểu cho người mới bắt đầu

Để tối ưu hóa SEO cho trang web WordPress của bạn, có một số bước quan trọng bạn cần thực…

Bản cập nhật BERT là gì? Thuyết minh từ kiến ​​thức cơ bản đến đối sách!

Bản cập nhật BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) là một trong những cải tiến quan trọng nhất trong lĩnh…