Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web chính thức của DỊCH VỤ SEO SEOSV.

Chúng tôi hy vọng bạn dành thời gian để đọc và hiểu các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và DỊCH VỤ SEO SEOSV như dưới đây.

Bằng cách truy cập, duyệt nội dung hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc hình ảnh nào của trang web này, bạn (người dùng) thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định của các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

DỊCH VỤ SEO SEOSV chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên trang web cho người dùng. Tất cả thông tin, hình ảnh và tất cả nội dung được đăng trên trang web đều tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với phong tục và truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ của DỊCH VỤ SEO SEOSV đối với các đối tượng được hiển thị trên trang web

Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã, được bản quyền của DỊCH VỤ SEO SEOSV hoặc được bên thứ ba cấp phép cho DỊCH VỤ SEO SEOSV. Bản quyền của DỊCH VỤ SEO SEOSV được hiển thị trên trang web bằng từ tiếng Anh ‘© 2015 Bản quyền của DỊCH VỤ SEO SEOSV Corp Bảo lưu mọi quyền. ‘.

Mọi nội dung thuộc trang web này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, logo của công ty hoặc sản phẩm, thiết kế sản phẩm … đều thuộc sở hữu của DỊCH VỤ SEO SEOSV và được bảo vệ theo Luật Tài sản. Tình báo Việt Nam và các tài liệu liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu hành … cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của DỊCH VỤ SEO SEOSV là vi phạm quyền của DỊCH VỤ SEO SEOSV. DỊCH VỤ SEO SEOSV có quyền yêu cầu người dùng chấm dứt sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của DỊCH VỤ SEO SEOSV

DỊCH VỤ SEO SEOSV có quyền thay đổi và / hoặc chấm dứt nội dung và tính năng của một phần hoặc toàn bộ trang web mà không cần thông báo trước cho người dùng.

DỊCH VỤ SEO SEOSV có quyền thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

DỊCH VỤ SEO SEOSV có quyền thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ và chống truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên trang web.

Khi sử dụng trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện / thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của DỊCH VỤ SEO SEOSV . Theo đó, DỊCH VỤ SEO SEOSV không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại hoặc gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền tải liên quan đến việc sử dụng trang web.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người dùng trang web (do người dùng tự nguyện cung cấp dưới nhiều hình thức khác nhau trên trang web) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp sản phẩm. sản phẩm và dịch vụ của DỊCH VỤ SEO SEOSV. DỊCH VỤ SEO SEOSV cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cho bên thứ ba, trừ trường hợp yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo luật pháp hiện hành.

Lúc đó, DỊCH VỤ SEO SEOSV sẽ thông báo cho người dùng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không có bất kỳ dữ liệu nào được truyền qua kết nối internet có thể được bảo mật 100%.

Do đó, DỊCH VỤ SEO SEOSV không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối, cũng như không chịu trách nhiệm trong trường hợp truy cập trái phép vào thông tin cá nhân. của người dùng. Tất cả thông tin và tài liệu phi cá nhân được người dùng đăng trên trang web không được coi là thông tin bí mật, DỊCH VỤ SEO SEOSV được phép sử dụng hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ mục đích nào.

DỊCH VỤ SEO SEOSV được phép sử dụng mọi ý tưởng hoặc khái niệm mà bạn đã đăng trên trang web cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất hoặc tiếp thị. DỊCH VỤ SEO SEOSV không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc thưởng cho nhà cung cấp.

Bạn phải nhận thức và đảm bảo rằng thông tin và tài liệu bạn gửi nằm trong quyền sử dụng của bạn; Điều này có nghĩa là DỊCH VỤ SEO SEOSV sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào.

DỊCH VỤ SEO SEOSV có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không buộc bạn phải trả lời lý do.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

DỊCH VỤ SEO SEOSV cho phép người dùng xem và trích xuất thông tin trên trang web (in, tải xuống, chuyển tiếp …) hoặc chia sẻ thông tin đó với người khác nhưng chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại miễn là thông báo được trích dẫn. Bản quyền sau: ‘© 2015 Bản quyền thuộc về DỊCH VỤ SEO SEOSV Corp

Bạn đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của DỊCH VỤ SEO SEOSV; Không can thiệp, ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của người dùng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý trang web của DỊCH VỤ SEO SEOSV .

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng DỊCH VỤ SEO SEOSV và / hoặc các công ty con / chi nhánh / nhân viên của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ bất kỳ quyết định nào. khi sử dụng bất kỳ thông tin p

Tên trang web cho bất kỳ lý do.

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ thông tin nào trên Trang web hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin nào trên Trang web này, phương pháp duy nhất bạn nên thực hiện là ngừng truy cập / sử dụng thông tin trên trang web. .

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu hóa bởi một tòa án có thẩm quyền tài phán sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

DỊCH VỤ SEO SEOSV luôn hoan nghênh ý kiến / đề xuất của bạn về nội dung trang web. Nếu có một phần của trang web này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với Bộ phận Truyền thông DỊCH VỤ SEO SEOSV.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa DỊCH VỤ SEO SEOSV và bạn về việc sử dụng thông tin trên trang web. DỊCH VỤ SEO SEOSV có thể điều chỉnh thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nó trên trang web. Bạn nên thường xuyên truy cập trang web để theo dõi các quy tắc ràng buộc này khi sử dụng.