Hosting seo

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting
phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core
Công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10

Host phổ thông

Cá Nhân 1

2GBDung lượng

40GBBăng thông

60Địa chỉ Email

2Addon Domain

10Sub Domain

10Park Domain

2Mysql

199.000vnđ/tháng

2.388.000vnđ/năm

Cá Nhân 2

3GBDung lượng

70GBBăng thông

120Địa chỉ Email

3Addon Domain

30Sub Domain

30Park Domain

3Mysql

279.000vnđ/tháng

3.348.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Nhỏ

5GBDung lượng

160GBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

5Addon Domain

60Sub Domain

60Park Domain

5Mysql

406.000vnđ/tháng

4.872.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Nhỏ

7GBDung lượng

280GBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

7Addon Domain

120Sub Domain

120Park Domain

7Mysql

500.000vnđ/tháng

6.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Nhỏ

8GBDung lượng

340GBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

8Addon Domain

180Sub Domain

180Park Domain

8Mysql

542.000vnđ/tháng

6.504.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Nhỏ

10GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

10Addon Domain

400Sub Domain

400Park Domain

10Mysql

600.000vnđ/tháng

7.200.000vnđ/năm

Host thương mại

Doanh Nghiệp Vừa

16GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

16Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

16Mysql

840.000vnđ/tháng

10.080.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

20GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

20Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

20Mysql

1.000.000vnđ/tháng

12.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

30GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

30Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

30Mysql

1.340.000vnđ/tháng

16.080.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

50GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

50Mysql

2.000.000vnđ/tháng

24.000.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

60GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

60Mysql

2.334.000vnđ/tháng

28.008.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

70GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

70Mysql

2.670.000vnđ/tháng

32.040.000vnđ/năm

Host VIP

VIP 1

80GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

80Mysql

3.000.000vnđ/tháng

36.000.000vnđ/năm

VIP 2

90GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

90Mysql

3.330.000vnđ/tháng

39.960.000vnđ/năm

VIP 3

100GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

100Mysql

3.600.000vnđ/tháng

43.200.000vnđ/năm

Kiến Thức Hosting – Mail server

  • Kiến thức cơ bản về Web Hosting
  • Dedicated Server là gì?
  • Email Marketing là gì?

Tin Tức Về hosting

 

Tư Vấn chọn Hosting

  • Mua Hosting và những điều cần biết