Category Archives: HTML

Làm cách nào để ngắt dòng trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ p và thẻ br và những điểm cần lưu ý!

Làm thế nào để ngắt dòng trong HTML? Trong HTML, có hai phương pháp để thực hiện ngắt dòng: sử…