Hướng dẫn Phân Tích Điểm Hòa Vốn Trong Kinh Doanh

Rate this post

Phân tích điểm hòa vốn (break-even analysis) là một công cụ quan trọng trong kinh doanh để xác định điểm mà doanh thu sẽ đủ để bù đắp cho tất cả các chi phí hoạt động và đạt được điểm cân bằng (break-even point). Điểm hòa vốn cho biết số lượng hoặc doanh thu cần đạt được để không có lợi nhuận hoặc lỗ trong một khoảng thời gian nhất định.

Hướng dẫn Phân Tích Điểm Hòa Vốn Trong Kinh Doanh

Hướng dẫn Phân Tích Điểm Hòa Vốn Trong Kinh Doanh

Dưới đây là hướng dẫn phân tích điểm hòa vốn trong kinh doanh:

 1. Xác định các thành phần chi phí:
  • Xác định các thành phần chi phí cố định (fixed costs): Đây là những chi phí không thay đổi theo số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán. Ví dụ: chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên cố định.
  • Xác định các thành phần chi phí biến đổi (variable costs): Đây là những chi phí biến đổi theo số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán. Ví dụ: chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất.
 2. Xác định giá bán:
  • Xác định giá bán cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ được bán ra.
 3. Tính toán đơn vị đóng góp:
  • Đơn vị đóng góp (contribution margin) là hiệu của giá bán trừ đi chi phí biến đổi mỗi đơn vị.
  • Công thức tính: Đơn vị đóng góp = Giá bán – Chi phí biến đổi.
 4. Tính toán điểm hòa vốn:
  • Điểm hòa vốn (break-even point) là số lượng hoặc doanh thu đạt được khi tổng chi phí cố định được bù đắp bởi đơn vị đóng góp.
  • Công thức tính:
   • Điểm hòa vốn (số lượng): Điểm hòa vốn = Chi phí cố định / Đơn vị đóng góp.
   • Điểm hòa vốn (doanh thu): Điểm hòa vốn = Chi phí cố định / Tỷ suất đóng góp.
 5. Đánh giá và quản lý điểm hòa vốn:
  • So sánh điểm hòa vốn với dự đoán doanh thu thực tế để đánh giá lợi nhuận hoặc lỗ.
  • Theo dõi thay đổi về chi phí và giá bán để cập nhật điểm hòa vốn.
  • Sử dụng phân tích điểm hòa vốn để đưa ra quyết định về giá bán, chi phí và kế hoạch kinh doanh.

Phân tích điểm hòa vốn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về mức độ hoạt động cần thiết để đạt được lợi nhuận và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Nó cũng giúp xác định giá bán tối ưu, quản lý chi phí và định hình kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Dịch vụ seo

2022/03/9Thể loại : BlogTab :

Bài viết liên quan

Ahref là gì?

Brand positioning là gì? Tại sao doanh nghiệp phải áp dụng

Đọc vị khách hàng qua DISC

Kiếm Tiền Online Mùa Dịch

Hướng dẫn tạo google maps