Category Archives: Google Analytics

GA4 (Google Analytics 4) là gì? Giải thích dễ hiểu về những điều cơ bản như sự khác biệt với UA và cách cài đặt và thiết lập nó!