Kiểm tra tên miền

[wpdomainwhois]
Tên miền Phí đăng ký Phí duy trì Phí tranfer
.org.vn 200.000 vnđ 200.000 vnđ 0 vnđ
.vn 345.000 vnđ 480.000 vnđ 0 vnđ
.com.vn 345.000 vnđ 350.000 vnđ 0 vnđ
.net.vn 345.000 vnđ 350.000 vnđ 0 vnđ

Tên miền Phí đăng ký Phí duy trì Phí tranfer
.com Miễn phí 250.000 vnđ 250.000 vnđ
.net Miễn phí 300.000 vnđ 300.000 vnđ
.biz Miễn phí 370.000 vnđ 370.000 vnđ
.us Miễn phí 339.000 vnđ 339.000 vnđ
.cc Miễn phí 760.000 vnđ 760.000 vnđ
.org Miễn phí 330.000 vnđ 330.000 vnđ
.tel Miễn phí 384.000 vnđ 384.000 vnđ
.info Miễn phí 360.000 vnđ 360.000 vnđ
.pro Miễn phí 384.000 vnđ 384.000 vnđ
.name Miễn phí 339.000 vnđ 339.000 vnđ