Google Search Console là gì? Những điều cơ bản như cách sử dụng và cài đặt được giải thích cho người mới bắt đầu!

Google Search Console (GSC) là một công cụ mạnh mẽ cung cấp thông tin và dữ liệu về cách Googlebot tìm kiếm, index, và hiển thị trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm Google. Dưới đây là những điều cơ bản về cách sử dụng và cài đặt Google Search Console cho người mới bắt đầu:

1. Đăng nhập và Cài đặt:

 • Truy cập Google Search Console tại địa chỉ https://search.google.com/search-console/.
 • Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn cần tạo một.

2. Thêm Trang Web của Bạn:

 • Sau khi đăng nhập, nhấp vào nút “Thêm sự kiện trang” (Add a property).
 • Nhập URL của trang web bạn muốn theo dõi và xác minh.

3. Xác Minh Trang Web:

 • Google yêu cầu bạn xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của trang web. Có một số phương pháp để xác minh, bao gồm sử dụng tệp HTML được cung cấp bởi GSC hoặc sử dụng các phương pháp khác như Google Analytics hoặc dịch vụ DNS.

4. Sử dụng Các Công Cụ và Báo Cáo:

 • Sau khi xác minh trang web, bạn sẽ có truy cập vào bảng điều khiển chính của Google Search Console.
 • Ở đây, bạn có thể sử dụng các công cụ và báo cáo để theo dõi và tối ưu hóa trang web của bạn. Dưới đây là một số chức năng quan trọng:
  • Hiển thị Hiệu suất: Báo cáo về lượng lưu lượng, từ khóa, vị trí, và hiệu suất trang web trong kết quả tìm kiếm Google.
  • Bao quát Sự phủ: Cho bạn biết bao nhiêu URL của trang web của bạn đã được index bởi Google và nếu có vấn đề nào đó.
  • Sơ đồ Trang (Sitemaps): Cho phép bạn gửi và kiểm tra sitemap.xml của trang web.
  • Tình trạng liên kết: Hiển thị các liên kết đến trang web của bạn và liên kết ngoại trang web.
  • Phân tích URL: Cho bạn xem cụ thể làm thế nào Googlebot hiểu và xử lý các URL của trang web của bạn.

5. Theo dõi và Tối ưu hóa:

 • Sử dụng thông tin và dữ liệu từ Google Search Console để theo dõi hiệu suất của trang web, tìm kiếm lỗi và cải thiện tối ưu hóa SEO của bạn.

6. Cập nhật Thông tin Liên hệ:

 • Đảm bảo rằng thông tin liên hệ trong tài khoản GSC của bạn luôn là thông tin liên hệ hiện tại của bạn, vì đôi khi Google có thể sử dụng nó để liên hệ với bạn về vấn đề liên quan đến trang web của bạn.

Google Search Console là một công cụ quan trọng để bạn theo dõi và quản lý hiệu suất trang web của mình trong kết quả tìm kiếm Google. Nó cung cấp thông tin và công cụ giúp bạn cải thiện SEO và tăng khả năng xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.