Làm cách nào để ngắt dòng trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ p và thẻ br và những điểm cần lưu ý!

Rate this post

Làm thế nào để ngắt dòng trong HTML?

Trong HTML, có hai phương pháp để thực hiện ngắt dòng: sử dụng thẻ <p> và sử dụng thẻ <br>.

Sử dụng thẻ <p>

Thẻ <p> được dùng để tạo các đoạn văn bản riêng biệt. Mỗi đoạn văn bản được bao bọc bởi thẻ <p> sẽ được đặt trên một dòng mới.

Ví dụ về cách sử dụng thẻ <p>

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng thẻ <p> để ngắt dòng:

<p>
Đây là một đoạn văn bản được ngắt dòng bằng thẻ &lt;p&gt;:
Dòng 1
Dòng 2
</p>
Kết quả của mã HTML trên sẽ như sau:
Đây là một đoạn văn bản được ngắt dòng bằng thẻ <p>:
Dòng 1
Dòng 2

Sử dụng thẻ <br>

Thẻ <br> được dùng để tạo một ngắt dòng đơn giản. Thẻ <br> không tạo ra một đoạn văn bản mới, nó chỉ đơn giản làm ngắt dòng ở vị trí hiện tại.

Ví dụ về cách sử dụng thẻ <br>

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng thẻ <br> để ngắt dòng:

<p>
Đây là một đoạn văn bản được ngắt dòng bằng thẻ &lt;br&gt;:
Dòng 1
<br>
Dòng 2
</p>

Những điểm cần lưu ý khi ngắt dòng trong HTML:

  1. Thẻ <p> và thẻ <br>: Thậm chí bạn có thể sử dụng cả thẻ <p> và thẻ <br> để ngắt dòng trong HTML. Thẻ <p> được sử dụng để tạo các đoạn văn bản riêng biệt, trong khi thẻ <br> đơn giản làm ngắt dòng hiện tại.
  2. Khoảng trắng: Thẻ <br> không tạo ra một khoảng trắng giữa các dòng. Nếu bạn muốn tạo một khoảng trắng giữa các dòng, bạn có thể sử dụng thuộc tính margin-top hoặc margin-bottom trong CSS.
  3. Sáng tạo với thẻ <br>: Thẻ <br> có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng khác nhau, ví dụ như việc tạo ra các dòng kẻ ngang.

Có hai cách để ngắt dòng trong HTML: sử dụng thẻ <p> và sử dụng thẻ <br>. Bạn nên chọn cách phù hợp với mục đích của bạn trong việc tạo ngắt dòng trong tài liệu HTML của mình.

2023/07/12Thể loại : HTMLTab :

Bài viết liên quan

Chế độ xem là gì? Giải thích cặn kẽ về cách thiết lập các phần tử meta HTML!

Làm cách nào để in đậm trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ mạnh và thẻ b và hiệu ứng SEO!

Thẻ em là gì? Giải thích cặn kẽ về ý nghĩa và cách sử dụng nó trong HTML!

Khung nội tuyến (khung nội tuyến) là gì? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng và cách điều chỉnh độ cao!

Thẻ span là gì? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng nó trong html!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268