Làm mới meta là gì? Giải thích cặn kẽ về cách thiết lập chuyển hướng!

Rate this post

Làm mới meta là quá trình chỉnh sửa các thẻ meta của một trang web. Thẻ meta là các phần tử HTML được sử dụng để cung cấp thông tin về trang web, bao gồm tiêu đề, mô tả, từ khóa và nhiều yếu tố khác.

Cách thiết lập chuyển hướng

Để cấu hình chuyển hướng, bạn cần tạo một đoạn mã chuyển hướng. Đây là một đoạn mã tự động định hướng người dùng từ một URL cũ sang một URL mới.

Có hai loại chuyển hướng quan trọng:

 1. Chuyển hướng 301: Loại chuyển hướng phổ biến nhất. Chuyển hướng 301 cho biết cho các công cụ tìm kiếm rằng URL cũ đã được chuyển hướng đến URL mới và các liên kết trỏ đến URL cũ nên được định hướng đến URL mới.
 2. Chuyển hướng 302: Loại chuyển hướng tạm thời. Chuyển hướng 302 thông báo rằng URL cũ đã được chuyển hướng đến URL mới, nhưng URL cũ có thể được khôi phục trong tương lai.

Cách thiết lập chuyển hướng 301:

Để cấu hình chuyển hướng 301, bạn có thể thực hiện một trong những cách sau:

 • Sử dụng tập lệnh chuyển hướng: Tạo một đoạn mã chuyển hướng bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Đoạn mã này sẽ tự động chuyển hướng người dùng từ URL cũ sang URL mới.
 • Sử dụng công cụ chuyển hướng: Có nhiều công cụ chuyển hướng sẵn có, như Redirect Checker và 301 Redirects, giúp bạn dễ dàng tạo và quản lý các chuyển hướng.
 • Sử dụng tính năng chuyển hướng của máy chủ web: Hầu hết các máy chủ web hỗ trợ chuyển hướng. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển máy chủ web để cấu hình chuyển hướng.

Cách thiết lập chuyển hướng 302:

Để cấu hình chuyển hướng 302, bạn có thể sử dụng một trong những cách sau:

 • Sử dụng tập lệnh chuyển hướng: Tạo một đoạn mã chuyển hướng bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Đoạn mã này sẽ tự động chuyển hướng người dùng từ URL cũ sang URL mới.
 • Sử dụng công cụ chuyển hướng: Có nhiều công cụ chuyển hướng sẵn có, như Redirect Checker và 301 Redirects, giúp bạn tạo và quản lý các chuyển hướng.
 • Sử dụng tính năng chuyển hướng của máy chủ web: Hầu hết các máy chủ web hỗ trợ chuyển hướng. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển máy chủ web để cấu hình chuyển hướng.

Làm mới meta là một phần quan trọng trong việc cải thiện SEO của trang web của bạn. Bằng cách cấu hình chuyển hướng, bạn đảm bảo rằng người dùng được định hướng đến URL mới khi truy cập URL cũ.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn cấu hình chuyển hướng hiệu quả:

 • Sử dụng chuyển hướng 301 cho các trang web bị xóa hoặc thay đổi: Nếu bạn xóa hoặc thay đổi một trang web, hãy sử dụng chuyển hướng 301 để đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm hiểu rằng URL cũ đã bị thay đổi và URL mới là URL chính thức.
 • Sử dụng chuyển hướng 302 cho các trang web tạm thời bị thay đổi: Nếu bạn cần thay đổi một trang web trong thời gian ngắn, bạn có thể sử dụng chuyển hướng 302 để đảm bảo người dùng vẫn có thể truy cập trang web của bạn trong khi bạn thực hiện thay đổi.
 • Kiểm tra chuyển hướng của bạn: Sau khi cấu hình chuyển hướng, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng cách. Có nhiều công cụ kiểm tra chuyển hướng có thể giúp bạn thực hiện điều này.

2023/07/12Thể loại : HTMLTab :

Bài viết liên quan

Chế độ xem là gì? Giải thích cặn kẽ về cách thiết lập các phần tử meta HTML!

Làm cách nào để in đậm trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ mạnh và thẻ b và hiệu ứng SEO!

Thẻ em là gì? Giải thích cặn kẽ về ý nghĩa và cách sử dụng nó trong HTML!

Khung nội tuyến (khung nội tuyến) là gì? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng và cách điều chỉnh độ cao!

Làm cách nào để ngắt dòng trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ p và thẻ br và những điểm cần lưu ý!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268