Mối quan hệ giữa SEO và URL là gì? Giải thích cặn kẽ về các điểm để tạo một URL hiệu quả!

Rate this post

Mối quan hệ giữa SEO (Search Engine Optimization) và URL (Uniform Resource Locator) là quan trọng vì URL là một phần quan trọng trong chiến lược tối ưu hóa SEO của bạn. Dưới đây là các điểm quan trọng để tạo một URL hiệu quả từ góc độ SEO:

1. Từ Khóa Trong URL:

 • Cố gắng đưa từ khóa chính hoặc từ khóa mục tiêu của bạn vào URL nếu có thể. URL có chứa từ khóa có thể giúp cải thiện xếp hạng của bạn trên các công cụ tìm kiếm cho các từ khóa đó.
 • Ví dụ: https://example.com/blog/tieu-de-bai-viet

2. Độ Dài của URL:

 • Hãy cố gắng giữ cho URL ngắn gọn và dễ đọc. URL quá dài và phức tạp có thể gây khó khăn cho người dùng và không tốt cho SEO.
 • Ví dụ: https://example.com/blog/tieu-de-bai-viet tốt hơn https://example.com/blog/bai-viet-co-tieu-de-dai-va-phuc-tap-cua-toi

3. Loại Kí Tự Trong URL:

 • Sử dụng các kí tự thân thiện cho người dùng và dễ đọc trong URL, như dấu gạch nối (-) thay vì các kí tự đặc biệt hoặc số ngẫu nhiên.
 • Ví dụ: https://example.com/blog/tieu-de-bai-viet-phan-biet tốt hơn https://example.com/blog/tieu_de_bai_viet_phan_biet

4. Thống Nhất URL:

 • Thống nhất việc sử dụng “www” hoặc không sử dụng “www” trong URL để tránh duplicate content và làm cho quản lý trang web dễ dàng hơn.
 • Ví dụ: https://example.comhttps://www.example.com nên chọn một phiên bản và thực hiện redirect từ phiên bản khác.

5. Sử Dụng HTTPS:

 • Sử dụng HTTPS thay vì HTTP để bảo mật trang web của bạn. HTTPS là một yếu tố xếp hạng tích cực trong thuật toán tìm kiếm của Google.
 • Ví dụ: https://example.com tốt hơn http://example.com

6. Loại Bỏ Các Thành Phần Không Cần Thiết:

 • Loại bỏ các thứ có thể không cần thiết như các tham số session, mã số, và các phần tử không quan trọng khác trong URL.
 • Ví dụ: https://example.com/product tốt hơn https://example.com/product?sessionid=12345

7. Sử Dụng Tên Thư Mục Rõ Ràng:

 • Sử dụng tên thư mục rõ ràng để hiển thị cấu trúc trang web của bạn một cách logic.
 • Ví dụ: https://example.com/category/subcategory/tieu-de-bai-viet

8. Hạn Chế Sử Dụng Kí Tự Viết Hoa:

 • Sử dụng kí tự viết thường trong URL thay vì viết hoa để tránh sự không nhất quán và tránh gây nhầm lẫn.
 • Ví dụ: https://example.com/category/subcategory/tieu-de-bai-viet tốt hơn https://example.com/Category/Subcategory/Tieu-de-bai-viet

Tóm lại, việc tạo URL hiệu quả từ góc độ SEO đòi hỏi sự cân nhắc và quyết định thông minh. URL nên được thiết kế để hỗ trợ chiến lược tối ưu hóa SEO của bạn và cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng.

2023/07/12Thể loại : URLTab :

Bài viết liên quan

Giải thích cặn kẽ về lý do tại sao bạn nên thống nhất có và không có www và cách thiết lập nó!

Dấu gạch chéo “/” ở cuối URL có cần thiết không? Một lời giải thích thấu đáo về sự khác biệt giữa có và không!

Chuẩn hóa URL là gì? Giải thích cặn kẽ về lý do tại sao cần thiết và cách tối ưu hóa nó!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268