Thẻ h là gì? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng đúng các thẻ tiêu đề (h1/h2/h3…h6) và hiệu ứng SEO!

Thẻ h là gì?

Thẻ h trong HTML là một loại thẻ được sử dụng để tạo tiêu đề cho các phần nội dung trên trang web. Có 6 mức độ thẻ tiêu đề, từ h1 đến h6, trong đó h1 là tiêu đề quan trọng nhất và h6 là tiêu đề ít quan trọng nhất.

Cách sử dụng đúng các thẻ tiêu đề

Để sử dụng đúng các thẻ tiêu đề và tối ưu hóa trang web của bạn, hãy tuân theo một số nguyên tắc sau:

 1. Sử dụng một thẻ h1 trên mỗi trang: Thẻ h1 nên chỉ được sử dụng một lần trên mỗi trang web. Điều này giúp xác định tiêu đề chính của trang.
 2. Sử dụng các thẻ h2, h3, h4, h5, và h6 để tạo cấu trúc cho nội dung: Các thẻ tiêu đề cấp thấp hơn như h2, h3, h4, h5, và h6 có thể được sử dụng để tạo cấu trúc cho nội dung trang, giúp người dùng hiểu rõ hơn về sự liên quan giữa các phần nội dung.
 3. Sử dụng từ khóa liên quan trong các thẻ tiêu đề: Việc sử dụng từ khóa liên quan trong các thẻ tiêu đề có thể cải thiện SEO và giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của bạn.

Hiệu ứng SEO của các thẻ tiêu đề

Sử dụng đúng các thẻ tiêu đề có thể cải thiện hiệu suất SEO của trang web của bạn. Các công cụ tìm kiếm sử dụng các thẻ tiêu đề để hiểu nội dung và cấu trúc trang web, đồng thời xếp hạng nó dựa trên nội dung trong các thẻ này.

Dưới đây là một số mẹo để tối ưu hóa các thẻ tiêu đề cho SEO:

 1. Sử dụng các từ khóa liên quan trong các thẻ tiêu đề: Đảm bảo sử dụng các từ khóa liên quan trong các thẻ tiêu đề để giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của bạn và cải thiện khả năng tìm kiếm.
 2. Giữ cho các thẻ tiêu đề ngắn gọn và súc tích: Các tiêu đề nên ngắn gọn và đồng thời mô tả một cách súc tích nội dung bên dưới. Mục tiêu là tạo ra các tiêu đề khoảng 60 ký tự.
 3. Sử dụng từ ngữ mạnh mẽ và hấp dẫn: Sử dụng từ ngữ mạnh mẽ và hấp dẫn trong các tiêu đề để thu hút sự chú ý của người đọc và khuyến khích họ nhấp vào trang web của bạn.

Các thẻ tiêu đề là một phần quan trọng của việc xây dựng một trang web hợp lý. Bằng cách sử dụng các thẻ tiêu đề một cách đúng cách, bạn có thể tạo ra một cấu trúc logic cho trang web và cải thiện SEO. Sử dụng thẻ h1 cho tiêu đề chính, các thẻ tiêu đề cấp thấp hơn để tạo cấu trúc nội dung và đảm bảo rằng các tiêu đề chứa các từ khóa liên quan sẽ giúp trang web của bạn xuất hiện cao trong kết quả tìm kiếm.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các thẻ tiêu đề để cấu trúc nội dung trang:

Trang chủ:

 • Thẻ h1: Tiêu đề trang
 • Thẻ h2: Giới thiệu
 • Thẻ h3: Sản phẩm
 • Thẻ h4: Dịch vụ
 • Thẻ h5: Liên hệ

Trang sản phẩm:

 • Thẻ h1: Tiêu đề sản phẩm
 • Thẻ h2: Mô tả sản phẩm
 • Thẻ h3: Thông số kỹ thuật
 • Thẻ h4: Đánh giá sản phẩm

Trang blog:

 • Thẻ h1: Tiêu đề bài đăng
 • Thẻ h2: Tóm tắt bài đăng
 • Thẻ h3: Nội dung bài đăng

Việc sử dụng các thẻ tiêu đề này giúp tạo cấu trúc cho nội dung của trang web của bạn, giúp người dùng dễ dàng hiểu và điều hướng trang web của bạn.