Thuộc tính alt là gì? Giải thích cặn kẽ về cách viết văn bản thay thế và tại sao bạn nên đặt nó!

Thuộc tính alt trong HTML là gì?

Thuộc tính alt trong HTML là một phần quan trọng của các phần tử hình ảnh và được sử dụng để cung cấp văn bản thay thế cho hình ảnh. Văn bản thay thế này thường xuất hiện khi hình ảnh không thể hiển thị hoặc khi trình duyệt không thể tải hình ảnh. Thuộc tính alt có thể được sử dụng để cung cấp thông tin mô tả về nội dung của hình ảnh hoặc để cải thiện khả năng tiếp cận và SEO.

Cách viết văn bản thay thế

Việc viết văn bản thay thế là một phần quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt và tiếp cận của trang web. Dưới đây là một số mẹo viết văn bản thay thế:

  1. Ngắn gọn và súc tích: Văn bản thay thế nên ngắn gọn và súc tích. Hãy mô tả chính xác nội dung của hình ảnh một cách đơn giản.
  2. Sử dụng từ khóa liên quan: Sử dụng từ khóa liên quan đến hình ảnh để cung cấp thông tin chính xác về nội dung của hình ảnh.
  3. Tránh từ ngữ mơ hồ: Tránh sử dụng từ ngữ mơ hồ hoặc chung chung. Văn bản thay thế nên cung cấp thông tin cụ thể về hình ảnh.

Tại sao bạn nên đặt thuộc tính alt?

Có một số lý do quan trọng tại sao bạn nên đặt thuộc tính alt cho hình ảnh:

  1. Khả năng tiếp cận: Thuộc tính alt giúp cải thiện khả năng tiếp cận cho người dùng khiếm thị hoặc người dùng sử dụng trình duyệt không hỗ trợ hình ảnh. Văn bản thay thế cung cấp một mô tả cho hình ảnh, giúp họ hiểu nội dung.
  2. SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm): Các công cụ tìm kiếm sử dụng văn bản thay thế để hiểu nội dung của hình ảnh. Điều này có thể cải thiện sự tìm thấy của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm.
  3. Trải nghiệm người dùng: Nếu hình ảnh không thể hiển thị hoặc bị lỗi, văn bản thay thế sẽ cung cấp một giải pháp thay thế để người dùng hiểu nội dung. Điều này cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thuộc tính alt trong HTML là một phần quan trọng để cải thiện tính khả dụng, SEO và trải nghiệm người dùng của trang web của bạn. Đặt thuộc tính alt cho tất cả hình ảnh để đảm bảo rằng trang web của bạn thân thiện với mọi người và hiệu quả trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.