Vị trí trung bình trong Search Console là gì? Giới thiệu về chế độ xem chính xác cho mỗi truy vấn

Vị trí trung bình (Average Position) trong Google Search Console là một thước đo cho biết trang web của bạn thường xếp hạng ở đâu trên trang kết quả tìm kiếm của Google cho các truy vấn cụ thể. Thông tin này cho bạn biết vị trí trung bình của trang web của bạn trên trang kết quả tìm kiếm Google khi người dùng tìm kiếm bằng các từ khóa cụ thể.

Chế Độ Xem Chính Xác Cho Mỗi Truy Vấn:

Để xem vị trí trung bình cho mỗi truy vấn cụ thể, bạn có thể sử dụng Chế độ xem “Truy vấn” trong Google Search Console. Dưới đây là cách sử dụng chế độ này:

  1. Đăng Nhập vào Google Search Console: Truy cập Google Search Console bằng tài khoản Google của bạn.
  2. Chọn Trang Web Của Bạn: Chọn trang web mà bạn muốn xem dữ liệu.
  3. Chọn Báo Cáo “Hiển Thị Trên Tìm Kiếm” (Performance Report): Trong menu bên trái, chọn “Hiển thị trên tìm kiếm” (Performance report).
  4. Chọn Mục “Truy Vấn” (Queries): Bạn sẽ thấy các mục như “Tổng quan” (Overview), “Trang” (Pages), “Quốc gia” (Countries), và “Truy vấn” (Queries). Chọn “Truy vấn” để xem dữ liệu truy vấn cụ thể.
  5. Xem Dữ Liệu Truy Vấn: Dưới mục “Truy vấn,” bạn sẽ thấy danh sách các từ khóa mà trang web của bạn được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm Google. Bạn có thể thấy vị trí trung bình của trang web của bạn cho mỗi truy vấn cụ thể ở đây.
  6. Sắp Xếp Theo Vị Trí Trung Bình: Bạn có thể sắp xếp các truy vấn theo vị trí trung bình để xem trang web của bạn đang xếp hạng ở đâu cho các từ khóa cụ thể.

Lưu ý rằng vị trí trung bình có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nội dung, cạnh tranh, và chiến lược SEO của bạn. Sử dụng dữ liệu vị trí trung bình trong Google Search Console có thể giúp bạn đánh giá hiệu suất SEO của trang web của bạn và xác định cần cải thiện trang web ở đâu để cải thiện vị trí trên kết quả tìm kiếm Google.