Chế độ xem là gì? Giải thích cặn kẽ về cách thiết lập các phần tử meta HTML!

Chế độ xem (viewport) trong ngữ cảnh của trang web và ứng dụng di động là một phần quan trọng để đảm bảo rằng nội dung trang web hiển thị đúng cách trên các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau. Cài đặt các phần tử meta HTML liên quan đến chế độ xem giúp kiểm soát cách trình duyệt hiển thị trang web trên các thiết bị di động và máy tính bảng.

Dưới đây là một số phần tử meta HTML quan trọng liên quan đến chế độ xem và cách thiết lập chúng:

1. <meta name="viewport">:

 • Phần tử này được sử dụng để xác định cách trình duyệt hiển thị nội dung trên các thiết bị di động.
 • Các thuộc tính quan trọng:
  • width=device-width: Điều này đảm bảo rằng chiều rộng của trang web sẽ phù hợp với kích thước màn hình của thiết bị.
  • initial-scale: Xác định mức độ phóng to ban đầu của trang web trên thiết bị di động.
  • user-scalable: Có thể được sử dụng để kiểm soát khả năng phóng to thu nhỏ của người dùng.

Ví dụ:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

2. <meta name="apple-mobile-web-app-capable">:

 • Phần tử này được sử dụng để đánh dấu trang web là “có thể sử dụng trên ứng dụng web di động của Apple” và ẩn thanh công cụ trình duyệt Safari trên iOS khi trang web được thêm vào màn hình chính của thiết bị.

Ví dụ:

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">

3. <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style">:

 • Phần tử này được sử dụng để xác định màu sắc của thanh công cụ trình duyệt khi trang web được thêm vào màn hình chính của thiết bị iOS.

Ví dụ:

<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">

4. <meta name="apple-mobile-web-app-title">:

 • Phần tử này xác định tiêu đề mà trình duyệt Safari sẽ hiển thị khi người dùng thêm trang web vào màn hình chính của thiết bị iOS.

Ví dụ:

<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Tên Trang Web Của Bạn">

5. <meta name="theme-color">:

 • Phần tử này được sử dụng để xác định màu sắc chủ đạo cho trình duyệt khi trang web được trình bày trên các thiết bị di động.

Ví dụ:

<meta name="theme-color" content="#0077b5">

Những phần tử meta HTML này giúp kiểm soát cách trình duyệt hiển thị nội dung trên các thiết bị di động và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Điều quan trọng là cài đặt chúng một cách thích hợp để đảm bảo rằng trang web của bạn được hiển thị đúng cách trên mọi loại thiết bị và kích thước màn hình.