Làm cách nào để in đậm trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ mạnh và thẻ b và hiệu ứng SEO!

Rate this post

Để in đậm trong HTML, bạn có thể sử dụng hai phần tử chính: <strong><b>. Cả hai phần tử này được sử dụng để làm nổi bật văn bản, nhưng có một số khác biệt quan trọng:

  1. <strong>: Phần tử này được sử dụng để chỉ định một phần văn bản quan trọng hoặc nổi bật từ góc độ semantical (ngữ nghĩa). Nó là một phần tử “mạnh” về mặt ngữ nghĩa và thường được sử dụng cho nội dung quan trọng hơn mà bạn muốn làm nổi bật, chẳng hạn như tiêu đề, từ khóa quan trọng, hoặc tên riêng.
<p><strong>Đây là văn bản quan trọng.</strong> Còn đây là nội dung thường.</p>

<b>: Phần tử này cũng được sử dụng để làm nổi bật văn bản, nhưng nó không mang ý nghĩa ngữ nghĩa. Nó chỉ đơn giản là làm cho văn bản trông in đậm hơn mà không thêm ý nghĩa đặc biệt. Nó thường được sử dụng cho mục tiêu thiết kế hoặc trình bày.

<p><b>Đây là văn bản in đậm.</b> Còn đây là nội dung thường.</p>

Hiệu ứng SEO: Tính năng SEO (Search Engine Optimization) của cả hai phần tử <strong><b> giống nhau. Trong hầu hết các trường hợp, các công cụ tìm kiếm như Google hiểu rằng cả hai phần tử này đều làm nổi bật văn bản, và họ không ưa sự ưu tiên của một phần tử so với phần tử khác trong việc xếp hạng trang web. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên sử dụng chúng một cách có logic và hợp lý để đảm bảo rằng nội dung của bạn dễ đọc và có ý nghĩa.

Trong lý thuyết, bạn nên sử dụng <strong> cho các phần văn bản quan trọng từ góc độ ngữ nghĩa, và sử dụng <b> cho việc làm nổi bật văn bản mà không cần đánh dấu ngữ nghĩa. Tuy nhiên, trong thực tế, ảnh hưởng của cả hai phần tử đối với SEO thường không khác biệt nhiều.

Ví dụ:

  • Sử dụng <strong> cho từ khóa quan trọng trong nội dung.
<p><strong>SEO</strong> là một phần quan trọng của tiếp thị trực tuyến.</p>

Sử dụng để làm nổi bật văn bản mà không cần ý nghĩa ngữ nghĩa.

<p><b>Chú ý:</b> Hãy đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.</p>

Trong cả hai trường hợp, việc sử dụng đúng và có lý do là quan trọng nhất, và bạn nên tuân theo quy tắc ngữ nghĩa và trình bày khi chọn phần tử để in đậm trong HTML.

2023/07/12Thể loại : HTMLTab :

Bài viết liên quan

Chế độ xem là gì? Giải thích cặn kẽ về cách thiết lập các phần tử meta HTML!

Thẻ em là gì? Giải thích cặn kẽ về ý nghĩa và cách sử dụng nó trong HTML!

Khung nội tuyến (khung nội tuyến) là gì? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng và cách điều chỉnh độ cao!

Làm cách nào để ngắt dòng trong HTML? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng thẻ p và thẻ br và những điểm cần lưu ý!

Thẻ span là gì? Giải thích cặn kẽ về cách sử dụng nó trong html!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/svecflymhosting/public_html/vinaseoviet.com/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268